Kategorie

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI  Estelia Sp. z o.o.


I. Postanowienia Ogólne
Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Estelia Sp. z O.O.. z siedzibą przy ul. Rdestowej 148A/15., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281394, NIP 957-09-71-099, REGON 220434202.


II a. Dane osobowe

a.) Administratorem Państwa danych osobowych jest Estelia Sp. z O.O.. z siedzibą przy ul. Rdestowej 148A/15., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281394, NIP 957-09-71-099, REGON 220434202.

b.) Estelia Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.esteliastyle.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

II b. Informacje na temat celu przetwarzania danych

Jeśli zaistnieje porzeba, tylko w celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

Firmie kurierskiej DPD Sp z o.o. - Centrala w Warszawie 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15 
Poczcie Polskiej S.A. Centrala Poczty Polskiej S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa
Operatorowi płatność online oraz kartami kredytowymi/debetowymi serwisowi Przelewy24  grupa PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Estelia Sp. z o.o. przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Estelia Sp. z o.o. nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

Estelia Sp. z o.o. zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego.
Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów, materiały reklamowo - promocyjne

1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Estelia Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

2. Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego, akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.


Wiadomości
Estelia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Estelia Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych „Wpisz nazwę serwisu”.

Sposoby rezygnacji z otrzymywania Newslettera, materiałów reklamowych
 
Klient, użytkownik Newslettera może wypisać się, zrezygnować z jego otrzymywania oraz otrzymywania materiałów reklamowych na kilka sposobów:
1. Klikając w link, który otrzymał zapisując się na Newsletter, wyrażając zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych
2. Klikając w link dostępny w każdej wiadomości wysyłanej do użytkownika Newslettera
3. Z poziomu panelu klienta.
4. Poprzez kontakt z administratorem sklepu i przesłaniem prośby o usunięcie z newslettera. Prośba może być przesłana na email: sklep@estelia.plInne formularze
Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Estelia Sp. z o.o. i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Estelia Sp. z o.o. nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
Estelia Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres sklep@estelia.pl
Estelia Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.


V. Zmiany Polityki Prywatności
Estelia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Estelia Sp. z o.o. obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Estelia Sp. z o.o. będzie informować na stronach serwisu www.esteliastyle.pl.

VI. Dodatkowe informacje
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Estelia Sp. z o.o. prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu sklep@estelia.pl lub telefonicznie na numer tel. 692725082